top of page

איך להקים מדשאה יפה
 

כל בוקר כשאני קמה . אני רואה כמה הגינה שלי יפה.
אני משקה אותה מטפל בה ושמח בה.
אתמול קרה לי מקרה מוזר, לחעלכץ.
לעחכ
bottom of page